Den styrkede pædagogiske Læreplan

Læreplansblomsten illustrerer de centrale dele af den styrkede pædagogiske læreplan: det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.