Børnehaven

Dagligdagen i afdeling Krible Krable

Kl. 6.30-7.30:                    Modtagelse af børn og morgenmad i vuggestuen 
                                  

Kl. 7.30:                              Børnehavebørnene går ned i børnehaven

Kl. 7.30-9.10:                     Modtagelse af børn, leg på stuerne eller
                                          legepladsen, evt. små igangsættende 
                                          aktiviteter.                                          

Kl. 9.10:                              Samling. Børnene mødes stuevis omkring  
                                          voksenstyrede aktiviteter. Det kan være 
                                          sange, lege, børnene fortæller om oplevelser,
                                          de voksne fortæller om dagens planlagte tur 
                                          og lign. Som et fast element snakker vi om, 
                                          hvilke børn der er kommet. 

 Kl. 9.10/9.30-11.00:           Planlagte eller spontane aktiviteter.

                                          Leg ude eller inde.

                                          Ture (nogle gange med madpakker, hvor 
                                          børnene så er senere hjemme).

Kl. 11.00:                            Frokost.

Kl. 12.00:                            Sovebørn og leg på legepladsen.

kl. 13.30:                            Vækkes de første sovebørn.

Kl. 14.00:                            Eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-17.00:                   Leg ude eller inde.

                                          Små aktiviteter.

                                          Børnene bliver hentet.

Kl. ca. 15.30:                       Oprydning (delvis).

Kl. 16.00:                            Samles vi igen i det hus med to stuer.

Kl. 17.00                             Krible Krable lukker

Bemærk afdeling Krible krable lukker kl 16.30 om fredagen