Dagligdagen

Hvordan ser hverdagen ud for vuggestuen Krible Krable?

Kl. 6.30-7.30:

Modtagelse af børn og morgenmad i vuggestuen.

Kl. 7.30:

Børnehavebørnene går ned i børnehaven.

Kl. 7.30-9.10:

Modtagelse af børn, leg på stuerne eller legepladsen, evt. små igangsættende aktiviteter.

Kl. 9.10:

Samling. Børnene mødes stuevis omkring voksenstyrede aktiviteter. Det kan være sange, lege, børnene fortæller om oplevelser, de voksne fortæller om dagens planlagte tur og lign. Som et fast element snakker vi om, hvilke børn der er kommet.

Kl. 9.10/9.30-11.00:

Planlagte eller spontane aktiviteter. Leg ude eller inde. Ture (nogle gange med madpakker, hvor børnene så er senere hjemme).

Kl. 11.00:

Frokost.

Kl. 12.00:

Sovebørn og leg på legepladsen.

kl. 13.30:

Vækkes de første sovebørn.

Kl. 14.00:

Eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-17.00:

Leg ude eller inde.

Små aktiviteter.

Børnene bliver hentet.

Ca. kl. 15.30:

Oprydning (delvis).

Kl. 16.00:

Samles vi igen i det hus med to stuer.

Kl. 17.00:

Krible Krable lukker.

Bemærk afdeling Krible krable lukker kl. 16.30 om fredagen.