Forældresamarbejdet

For at børnenes tid i Spiloppen kan forløbe godt, er det vigtigt, at et godt fundament er til stede. Det vil sige, at vi fra starten får skabt et positivt, gensidigt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og personale. Det betyder meget for børnene, at de fornemmer, at mor og far har god kontakt med personalet og er trygge ved at aflevere børnene.

Det er vigtigt, at vi gensidigt kan orientere hinanden om, hvad der sker omkring barnet. Dette indbefatter, at barnets signaler og oplevelser i børnehaven såvel som hjemme, tages seriøst og udveksles med henblik på at give barnet de bedste udviklings betingelser og muligheder. Ligeledes er det vigtigt, at vi bliver orienteret, hvis der sker særlige begivenheder i barnets liv derhjemme, så vi kan tage specielle hensyn.