Aula

Vi er gået over til en ny platform for daginstitutionerne i Helsingør, Aula. Det betyder, at jeres barns dagtilbud fremover vil benytte Aula til stamkort og informationer. Derudover er der også feriekalender, aftaler om hente/bringe og tilladelser i systemet. Aula systemet skal fremover bruges i Helsingør kommunes dagtilbud, SFO'er og klubber.

Hvis I allerede har børn som går i en institution, der allerede benytter Aula, vil jeres barn automatisk fremgå i en ny fane på jeres eksisterende siden. Hvis det er første gang, at I skal anvende Aula, så skal man logge ind med NemId. Derefter kan der oprettes et personligt Aula login.

Det er vigtigt, at I får oprettet jeres barns stamkort, hvor kontaktoplysninger på jer som forældre, samt tilladelser skal udfyldes.

Der er sat iPads op i Spiloppen, hvor I skal sørge for at tjekke jeres barn ind, når I ankommer til dagtilbuddet, og tjekke jeres barn ud, når I går hjem igen. Dette er vigtigt, da personalet i Spiloppen bruger denne viden ift., hvor mange og hvem der er i Spiloppen. Det er kun muligt, hvis I sørger for at tjekket jeres barn ind og ud, når I ankommer og forlader dagtilbuddet.

Hvis I har spørgsmål til systemet kan i rette henvendelse til Birgitte (Himmelblå), Nina (Krible Krable) eller Helle.

Vi håber, at I bliver glade for Aula