Barnet i centrum

Den 2. december 2015 lød startskuddet for forskningsprojektet Barnet i Centrum 2.

Ca. 130 deltagere fra 8 kommuner fordelt på landsplan var blevet udvalgt til at deltage i dette projekt – og Spiloppen var en af de udvalgte institutioner. Vi deltog med 2 vuggestuepædagoger og lederen.

Formålet med Barnet i Centrum (BiC) var at skabe viden om de 0-3 årige og pædagogikken i vuggestuer og dagpleje. Under små 2 år skulle vi samarbejde med forskere om at udvikle det pædagogiske område for de mindste børn, med særlig fokus på tre temaer:

  • Samspillet mellem børnene og det pædagogiske personale og kvaliteten heri
  • Overgange i børns liv - både de store overgange og de små i dagligdagen
  • Didaktik, dvs. hvordan vi kan planlægge og reflektere over vores praksis med udgangspunkt i begreber som dannelse, leg, børne perspektiv og læringsmiljø

I Spiloppen valgte vi at fokusere på overgangen fra hjem til daginstitution, og hvordan vi kunne skabe en god og tryg start for både barn og familie. Vi udarbejdede et opstarts skema, som forældrene udfyldte før barnet startede, og som var udgangspunkt i vores første møde med barn og familie.

Siden har Helsingør Kommune udarbejdet et skema, med afsæt i vores arbejde. Det bruges nu i alle institutioner – hvilket vi er stolte over. For de interesserede, mundede forskningsprojektet også ud i en bog – "Barnet i Centrum 2" som udkom den 26. november 2019.