Fri for Mobberi

Vi begynder nu i Børnehuset at arbejde med Fri for Mobberi – et pædagogisk redskab, som via samtale, leg, massage og rytmik styrker børnenes trivsel og venskaber.

Vi arbejder allerede med forebyggelsen af mobning i hverdagen, men har et ønske om at få flere pædagogiske redskaber, så børnene også får en oplevelse af et styrket fællesskab med en legende tilgang dertil – derfor Fri for Mobberi.

Vores børnegrupper vil hele tiden være præget af forandring og udvikling, og det betyder, at vi hele tiden skal have fokus på at sikre et trygt og rummeligt børnefællesskab med plads til alle.

Fri for Mobberi udstyrer børnene med et sæt sociale spilleregler og redskaber, så de – efterhånden – også selv kan være med til at håndtere udelukkelser og mobning. Både hvis det overgår dem selv, eller hvis de ser, at et andet barn er i knibe.

Ambitionen med Fri for Mobberi er

  • At børnefællesskabet hos os er præget af tolerance og respekt
  • At skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden
  • At børnene lærer at reagere på drillerier og mobning
  • At aktivere de mange passive tilskuere til mobning og give dem modet til at gribe ind og forsvare kammerater
  • At vi vil blive endnu bedre til at støtte børnenes begyndende venskaber og skabe aktiviteter, hvor børnene får øje på hinanden
  • At vi er gode rollemodeller for børnene sammen med jer forældre

Det virker

Undersøgelser viser, at fagfolk oplever, at Fri for Mobberi gør børnene mere omsorgsfulde, og at mange oplever, at de bruger mindre tid på at løse konflikter, når børnene kender til Fri for Mobberi.

En kuffert med pædagogiske redskaber

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske materialer – herunder et rytmik- og massageprogram, maskotten Bamseven, samtaletavler og bøger – så værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod leges og tales ind i børnenes hverdag.

Bamseven

I vil komme til at stifte bekendtskab med Bamseven, Fri for Mobberis maskot, der symboliserer tryghed og venskab – og skal minde børnene om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat.

I er vigtige

Effekten af vores trivselsarbejde er også afhængig af jer. Som forældre er I vigtige rollemodeller, og vi håber, at I vil bakke op om vores arbejde med Fri for Mobberi.

Læs mere

I kan læse mere om Fri for Mobberi på deres hjemmeside og på deres Facebookside. På deres hjemmeside er også et børneunivers, hvor I sammen med jeres barn kan spille spil og lege med Bamseven.